IMG_1056_2

 

Kontakt: Charlotte Rindom: lovetrust.project@gmail.com

Ved akutte forespørgsler ring til mig på 20631509

For International inqueries, please click here

Artist statement og praksis:

Af Katrine May Hansen

 Jeg har arbejdet med det visuelle og skrevne ords udtryk siden slutningen af 90’erne og professionelt siden 2009.

Jeg interesserer mig for den grundlæggende præmis for relationer; hvordan vi møder hinanden som mennesker, og denne nysgerrighed har ligget som en undertråd i hele mit virke. Jeg har gennem årene arbejdet indenfor mange felter, men især mit arbejde i Indonesien, hvor jeg er tilknyttet en række universiteter, har vakt og udviklet min nysgerrighed på dette felt.

Jeg er interesseret i, hvad som knytter os sammen, midt i alt det som skiller os ad. Min fotoudstilling ”A scarf is a scarf is a scarf” undersøger netop dette og er tænkt som en realitetstestning af det, vi tror vi ved om hinanden. Det dobbelttydige og dialogskabende har en stor plads i mine værker og jeg tror, at netop den åbne tolkning er helt essentiel for kunsten, hvis den skal have en plads i samtiden.

Netop samtiden og det offentlige rum er noget jeg har beskæftiget mig med, dels i udstillingen ”a scarf is a scarf is a scarf”, som har hængt offentligt både på Rådhuspladsen og Halmtorvet i København, i Vollsmose og på Fanø Kunstmuseum, og dels ved utallige oplæg og forelæsninger i Indonesien om kulturelle fordomme og vigtigheden af den åbne dialog. Den rige samtale, som kunst kan lægge op til, er netop det som berettiger den i mine øjne.

Humanisering er et andet felt, som jeg arbejder målrettet med. Min roman ”Stryg” undersøger hvad det koster at overleve, om man kan undsige sig sin menneskelighed. På et mere ’jordnært’ plan, er jeg i gang med et fotoprojekt med nogle af de nye borgere på Frederiksberg, et projekt som er tænkt til at gøre lige præcis det som kunst nogle gange kan; at skabe sammenhængskraft og pege på det som vi har tilfælles midt i det, som skiller os ad.

Kunstnerisk arbejder jeg bredt indenfor både den visuelle og den skrevne kunst og jeg tror på at målrettet dygtiggørelse indenfor et givent felt, kan berige indenfor et andet felt og på den måde understrege sammenhængskraften i kunstens discipliner. Jeg er f.eks. uddannet kropsbehandler og oplever dagligt hvordan både min behandlerpraksis afdækker dybere aspekter i mit kunstneriske virke.

 

Vigtige årstal:

2009: ”Lovetrust”, en digtsamling, som ansporede mit arbejde i Asien

2011: ”The Heartbound Tour” – 3-ugers turné i Indonesien og Malaysia, forelæsninger, foredrag, Women’s Circle et dialogskabende netværk.

2011: ”November” fortælleshow, udviklet og fortalt i samarbejde med historiefortæller Kasper Sørensen

2012: Vinder af Det Kongelige Teaters sonetkonkurrence, med mine sonetter iscenesat sammen med Shakespeares sonetter på Skuespilshuset af Det Røde Rums Ensemble, instrueret af Elisa Kragerup.

2013: 2 ugers Turné i Indonesien, ”The Heart2Heart Tour”, med forelæsninger, interviews, Womens’ Circle, foredrag, samt optagelser til udstillingen ”A scarf is A a scarf is a scarf”

2013:”A scarf is a scarf is a scarf” – fotoudstilling som sætter fokus på kulturelle hovedtørklæder i Danmark og Indonesien

2013: ”Creative Writing” – en fag- og arbejdsbog om kreativ skrivning

2013-nu: Ekstensive kurser og uddannelse i Japansk Cosmo Lifting, KoBiDo og Anma

2014-nu: Opstart af behandlerfællesskabet Kontoret for Krop og Liv

2015: Færdigudannet ManuVision fysisk træner. Kropsbehandler. Opstart af NIFT

2015: Redaktør på Futuriblerne – Selskabet for Fremtidsforskning’s magasin, temanummer: ”Midt i det hele – nye strategier for medborgerskab”

2015: ”Stryg” Roman, forlaget DreamLitt

 2011-nu:

Foredrag i Danmark: bl.a. Rigshospitalet, Kvinfo, Århus Universitet

Foredrag i udlandet: bl.a. Indonesien, USA, Malaysia, Spanien og Tyskland

Undervisning i kreativ skrivning for både hold og enkeltelever

Kurser i madlavning

Kurser i NIFT (c) (Non-Invasive Facelift Technique)